Úvod

Vítejte na Zámku hrabat Sedlnitzkých z Choltic!

Zámek v roce 2022

NOVINY


Vzácné hodiny bíloveckého šlechtice

Před několika dny se nám ozval pan Alex McWhirter, který pracuje pro malé muzeum Moyse's Hall ve východní Anglii. Ve sbírkách jejich muzea se nalézají velice vzácné hodiny, které prokazatelně patřily majiteli bíloveckého panství rytíři Jaroslavu Oderskému z Lidéřova. Na orlojích je vyryt letopočet 1541. Na schránce hodin (orloje) jsou erby Oderských z Lidéřova, Bítovských z Bítova, Rotemberků z Ketře nebo pánů ze Zvole.

Nyní se musíme vrátit v čase o více jak 480 let. Bartoloměj Paprocký z Hlohol v knize „Zrcadlo slavného Markrabství moravského“ pro nás zachoval zmínku o erbovní galerii, která se nalézala v kostele sv. Mikuláše: „Tam [v Bielovci] v kostele jest vývod jeden dávný vymalovaný: nejprvé erb panuov z Šternbergka, panův z Kolovrath, panův z Bozkovic, panův Oderskych z Lideřova, panův Pogorellův, panouv ze Zvole, panův Rotmbergkův, panův Bitovských z Bitova a poslední panuov Šelihův z Ržuchova. A to jest byl vývod pana Václava z Fulštejna a na Bělovci, manželka jeho byla první z rodu panův Šeňkův z Statenburgku a druhá panův Cetrysův, od kteréž zůstali Jiřík a Frydrych z Fulštejna." Paprockého zpráva představuje pravděpodobně jediný dochovaný popis dnes již neexistující znakové galerie, která se nacházela někde uvnitř kostela sv. Mikuláše v Bílovci. Mocný rod Fulštejnů se v průběhu několika let dostal do finančních obtíží, které vrcholí roku 1543 prodejem Bílovce Janovi Oderskému z Lideřova. Pozornosti většinou uniká Oderského příbuzenský vztah k Fulštejnům, jeho druhou manželkou totiž byla Eliška z Fulštejna z linhartovské linie. Po Janově brzkém úmrtí ještě v roce 1543, se Bílovce ujal nejstarší syn Jaroslav Oderský z Lidéřova (majitel vzácných hodin). Ani on však nedržel panství dlouho, protože 15. srpna 1548 byl v Bílovci zavražděn. Jeho majetku se na místě nezletilých sourozenců ujali správci, kteří roku 1554 Bílovec prodali Mikuláši Pražmovi z Bílkova.


Jan Oderský z Lidéřova měl zřejmě v úmyslu zřídit v bíloveckém kostele sv. Mikuláše rodinné pohřební místo, které nechal vyzdobit malovaným vývodem svým i svých dvou manželek.

V bíloveckém kostele byl však z celé rodiny pohřben pouze on a jeho nejstarší syn Jaroslav.

Stručný popis hodin Jaroslava Oderského z Lidéřova: Cylindrové hodiny německé výroby, které mají galvanovanou schránku. Ciferník má dva kapitulní prsteny. Jeden představuje 2 části po 12 hodinách, známé jako ‚České‘ nebo běžněji ‚italské hodiny‘, čas měřeno od západu slunce. Druhá část prstenu ukazuje 24 hodin „německý“ čas, měřeno od půlnoci do poledne. Vnitřní prsten by měl být nastavitelný tak, aby oba, český a německý čas, bylo lze možno číst současně. To je zřejmě poměrně unikátní pro „České“ hodiny tohoto období.

Herladickou výzdobu hodin určil ředitel ZA Opava pan Dr.Karel Müller.

Překlad části anglických textů: Rosana de Montfort


Z naší expozice

Nová instalace


Díky velmi dobré spolupráci s panem Dr. Zezulčíkem
kastelánem zámku v Kuníně a štědrým dárcům podařilo se na našem zámku téměř nemožné, vytvořit náznakovou instalaci apartmánu manželky posledního šlechtického majitele Bíloveckého zámku MUDr. Herminy Sedlnitzké - Odowas z Choltitz.. Při tvorbě instalace jsme se snažili co nejvíce přiblížit původním zámeckým inventářům, které minulý rok přivezl pan hrabě Peter Sedlnitzky - Odrowas z Choltitz. Jídelna a salón pochází z druhé poloviny 19. století. Ložnice a pracovna je z počátku 20. století. 


 Apartmán hraběnky Sedlnitzké je přístupný v rámci prohlídkové trasy zámku do konce října v sobotu a neděli od 11´00 do 16´00.

Stálé expozice

Lov a myslivost

Historická kola

Zámecká kaple s náhrobky majitelů našeho zámku

Zámecká Galerie

Otevírací doba
1.5.-31.10.

Soboty a neděle 11-16hod

časy prohlídek:
11´00, 12´00, 13´00, 14´00, 15´00

f

Sledujte nejčerstvější zámecké zprávy, zajímavé články z Bílovecké kroniky a akce na našem Facebooku!

Publikace

Město Bílovec vydalo tyto publikace, jejichž autorem je kastelán bíloveckého zámku a kronikář města Eduard Valeš.

Publikace  je k dostání v muzeu, na zámku a v knihkupectví Mon Ami na Slezském náměstí v Bílovci.

"Toulky bíloveckou minulostí".

"Příběhy bíloveckých domů".

"Povídání o bíloveckém zámku".

Pohlednice zámku

rekonstrukce kolem roku 1790

(Nakladatelství Putujme)

Cena pohlednice je 10 Kč

cesta k nám

Zámek Bílovec

Zámecká 660/9,

743 01 Bílovec


Q248+6M Bílovec