Akce

2023

Rozloučení se sezonou bylo úžasné!


Byla to taková paráda, že jsme se rozhodli příští rok udělat umělecký jam session častěji!

Moc děkuji panu kastelánovi za vynikající sezonu a hojnou návštěvnost. Tento rok k nám do galerie přišlo přez 15.000 návštěvníků, měli jsme tu několik hudebních akcí, kurzy malby pro malé i velké, 3 velké výstavy, 4 festivaly a 7 komentovek. Nemohu si přát více.


Děkuji umělcům Jiří Jaroš , Silvie Kořistková , Skupina X, Raya Campulkova a Marek Sebastian Coutierre za nádherné expozice.


Moc děkuji Jiří Jaroš, Vladan Heča s kamarádem Jarkem a Tomáš Blaho za totálně bombastický jam session! Tohle budeme opakovat!


No a nakonec nezbývá, než poděkovat městu Bílovec a všem návštěvníkům, kteří nás nejen dnes, ale celý rok podporovali.


Děkujeme

Za Galerii Moritz Rosana de Montfort

SILVIE KOŘISTKOVÁ // JIŘÍ JAROŠ - "PROTIPÓLY"

Vernisáž v sobotu 2.9. v 15:00 hod!!!!

Jste srdečně zváni na slavnostní zahájení výstavy dvou absolutně rozdílných autorů, které pojí láska ke štětcům a plátnu, ale i galerijní spolupráce. Na akci, která se koná v Galerie Moritz na Zámek Bílovec, máte možnost vidět expozici mnoha děl z posledních let obou výtvarníků. Ve výběru očekáváme shruba 60 obrazů, které v prostorách galerie budou instalovány proti sobě, jakoby v mírumilovné kolizi. Živost této expozice bude všudypřítomna, jelikož oba umělci jsou velmi produktivní a své obrazy budou prezentovat ve stylových mozaikách.


Úvodní slovo bude mít galeristka, kurátorka a výtvarnice Rosana de Montfort, která vám přiblíží jejich tvorbu a umělecké osudy.

Jelikož je vernisáž v sobotu, budete se moci před vernisáží, to je od 11-14hod, připojit i k zámecké prohlídce. Vernisáž začne v 15 hodin, takže okruh zámeckých pokojů stihnete. Na akci bude i malé občerstvení.


Zde odkaz na akci, kde nám můžete dát vědět, že příjdete:

https://www.facebook.com/events/639463998154824/


Těšíme se na vás!!!


SKUPINA X - VERNISÁŽ 1.7. 2023 ve 15:00 v Galerii MORITZ

13 UMĚLCŮ v jedné expozici!


Marcela Mrázková ● Marcela Kudlová ●
Pavel Gregor ● Eva Muchová ● Šárka Quisová ● Miroslava Rychtářová ●

Vlastislav Mojzcek ● Rostislav Herrmann ● Iveta Kovalíková ●
Lada Červinková ● Petr Weiss ● Libor Hřivnáč ● Michaela Tichá


Vernisáž uvede výtvarnice, galeristka a kurátorka, Rosana de Montfort.


Skupina X má za sebou padesátileté období  činnosti. V současné době sdružuje 25 členů různého věku, různého pohledu na umění a různorodého výtvarného pojetí umělecké tvorby. V zámeckých prostorách se budou prezentovat nejen v prostorách galerie, ale v zámeckých chodbách. Vernisáž bude doprovázena live performance- dílem, na kterém se bude podílet celá skupina vystavujících.


Výstava potrvá do 31.8.2023. Na vernisáži bude také malé občerstvení. Zámecká expozice bude po dobu vernisáže uzavřena.

Těšíme se na vás!

Slavnostní odhalení pamětní desky JUDr. Moritze svobodného pána Daublebského ze Sternecku, držitele titulu Spravedlivý mezi národy na jeho rodném domě (nar.1912).


Do Bilovec přijeli z Vídně synové Dr. Moritze svobodného pána Daublebského ze Sternecku, Karl a Georg. Z Českých Budějovic přijel pan doktor Tomáš Sterneck s maminkou a z Prahy zástupce Federace židovských obcí v ČR pan Michal Pelíšek. Velké poděkování patří autorce pamětní desky paní Rosaně de Montfort, vedení města Bílovec a Kulturnímu centru za podporu. Záštitu nad celou akcí převzala rakouská velvyslankyně v ČR paní doktorka Bettina Kirnbauer. O hudební doprovod se postarali žáci bílovecké Základní umělecké školy.


Spravedlivého mezi národy připomíná i jeho rodný Bílovec

V Bílovci na Novojičínsku byla odhalena pamětní deska zdejšímu rodakovi, Moritzi Daublebskému ze Sternecku, který během druhé světové války zachránil dvě židovky před smrtí. Za tento čin získal čestný titul státu Izrael Spravedlivý mezi národy.


https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000037930/spravedliveho-mezi-narody-pripomina-i-jeho-rodny-bilovec?fbclid=IwAR2yuYSBawTLR5Dr9ObhyxPqv07214Z-lyGxIej40E6L7LljXFAp_qoxtNA

Do nové sezony  novými dveřmi!

 

Máme tu radost vám oznámit, že naši zámeckou jídelnu zdobí nové dubové dveře, které byly zhotovené podle dochovaných fotografických materiálů. Replika dobových dveří tak opticky uceluje původní vzhled zámecké komnaty a uzavírá tak jednu kapitolu z převeliké knihy restaurátorských prací na Zámku Bílovec.

foto: Kastelán zámku, Eduard Valeš

2022

Tradiční SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST na nádvoří zámku

Včerejší SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST se opět velmi vydařila. Děkujeme všem, kteří jste svou účastí pomohli vytvořit příjemnou atmosféru. Poděkování patří také Kulturnímu centru Bílovec za skvělou organizaci.


Těšíme se na viděnou 3. 12. při rozsvícení vánočního stromu!

Foto: Tomáš Ocásek

Návštěva z Yokohamy


Dne 21.10. jsme na zámku v Galerii MORITZ přivítali vzácnou návštěvu. Výstavu současného umění pod pracovním názvem "SETKÁNÍ V ČASE" přišel mimo jiné shlédnout i Jun Ishikura z Yokohamy, známý fotograf a ambasádor světového umění, který spolupracuje s Radomírem Bártou. Jun Ishikura se zabývá nejen uměleckou instalací, ale i dokumentární fotografií detailů kovářských rukou při práci s odstupem času. Náš vystavující umělec, kovář a sochař, Radomír Bárta, ho pozval na výstavu, kde se o expoziční prostory galerie dělí s Jaroslavem Jerrym Svobodou, Rosanou de Montfort a Michalem Janovským.


Bylo nám ctí!

STOPY POLSKÉ ŠLECHTY V ČESKÝCH ZEMÍCH OD POČÁTKU NOVOVĚKU PO SOUČASNOST (II.)


Mezinárodní odborná konference

Datum a čas konání: 20.10.2022 9.00-17.00, 21.10.2022 9.00-14.00

ZÁMEK KUNÍN, Kunín 1, 742 53 Kunín

přístupné široké veřejnosti


Mezinárodní odborná konference si klade za cíl prohloubit dosavadní stav poznání přítomnosti polských šlechtických rodů či konkrétních jednotlivců na území historických českých zemí včasovém období od počátku novověku po současnost, se zaměřením na stopy dochované v písemné a obrazové kultuře, tak jak je dokumentují zejména bývalé rodové a osobní knihovny, galerie a archivy.

Konference je přístupná rovněž široké veřejnosti.


Konferenci pořádají: Fundacja Silva Rerum Polonarum, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Muzeum Novojičínska, Zemský archiv vOpavě. Konference se bude konat pod záštitou a sfinanční podporou polského Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


https://www.facebook.com/events/831404841221887/


Edit:

Příspěvek k bíloveckému zámku


V pátek 21.10.2022 skončila na Zámku Kunín mezinárodní odborná konference STOPY POLSKÉ ŠLECHTY V ČESKÝCH ZEMÍCH OD POČÁTKU NOVOVĚKU PO SOUČASNOST (ll.), která si klade za cíl prohloubit dosavadní stav poznání přítomnosti polských šlechtických rodů či konkrétních jednotlivců na území historických českých zemí v časovém období od počátku novověku po současnost, se zaměřením na stopy dochované v písemné a obrazové kultuře, tak jak je dokumentují zejména bývalé rodové a osobní knihovny, galerie a archivy. Kastelán zámku v Bílovci, přednesl příspěvek věnovaný našemu zámku a hraběcí rodině Sedlnitzkých z Choltic, které patřilo bílovecké panství téměř 300 let.


Galerie MORITZ- Zámek Bílovec “SETKÁNÍ V ČASE” 17.9.-31.10. 2022


Jaroslav Jerry Svoboda (Praha, Vancouver) Michal Janovský (Česká Lípa) Radomír Bárta (Brno, Sebranice)Rosana de Montfort (Bílovec, Londýn)

Prezentace těchto čtyř umělců v jedné expozici je asi jednou z nejzajímavějších v Moravskoslezském Regionu, jelikož se jedná o spojení přátel s významnými osudy ve výtvarné branži. Každý z nich má za sebou erudované výstavy a mezinárodní spolupráce. Každý z nich se může pyšnit sběrateli na mnoha kontinentech. Jejich spojení je v této napínavé době, kdy si lidé z velké části konkurují, zcela nezvyklé. Bez předsudků, pod surrealistickým nebem, vypráví příběh nás samých.

Projekt výtvarné skupiny Magnus Gradus (Svoboda, Bárta, Montfort) vítá v expozici vzácného hosta, Michala Janovského, předního českého surrealistu. Výstava se odehrává pod patronátem Rosany de Montfort, která ve spolupráci s vedením města Bílovec a kastelánem bíloveckého zámku, Eduardem Valešem, založila Galerii Moritz v létě roku 2020.

Výstava pod pracovním názvem „SETKÁNÍ V ČASE“ je tak důkazem toho, že lidé z různých regionů, žánrů a výtvarných technologií dokáží spojit svůj talent v jeden kulturní zážitek pro širokou veřejnost i mimo velkoměsta, a to právě na Zámku Bílovec.

S knížaty u stolu v Bílovci!


Součástí zahájení výstavy v Muzeum Bílovec 2. srpna bude také ochutnávka specialit ve středověkém stylu, kterou připraví Slezská univerzita v Opavě


VÝSTAVA 3. 8. až 30. 9. 2022


  • expozice s originálními archeologickými nálezy
  • písemné a ikonografické památky z Opavska a Ratibořska
  • nádobí a předměty používané při stolování na středověkých vévodských dvorech Piastovců a Přemyslovců
  • katalog s vybranými středověkými receptyNová expozice na zámku SKRYTÝ STŘEDOVĚK


Od září 2021 je otevřena zcela nová expozice v suterénu zámku s názvem SKRYTÝ STŘEDOVĚK, která představí návštěvníkům nejstarší dějiny hradu a zámku prostřednictvím modelů, graficky zpracovaných textových a obrazových informací a scénického osvětlení.


_____________

Ze stránek NPÚ:


Vznik expozice je hmatatelným dokladem dlouholetého úsilí města Bílovce rehabilitovat památkové hodnoty zámku, najít pro něj vhodné využití a zapojit jej do života místní komunity i cestovního ruchu. S využitím dotačních programů byly obnoveny inženýrské sítě, fasády, schodiště a nádvoří a na řadu přicházejí interiéry. Stavební úpravy jsou doprovázeny archeologickým výzkumem a operativní dokumentací. Z nich vzešlo mnoho nových informací o stavebním vývoji zámku, jemuž předcházel městský hrad z 15. století. V suterénu severního křídla zámku, kde se v novodobé historii nacházela kotelna, byly identifikovány stavební konstrukce spojené s tímto obdobím.


V působivém prostředí gotických suterénních prostor severního křídla zámku v Bílovci je tak nově představena podoba někdejšího pozdně středověkého městského hradu. Návštěvníci se seznamují s opevněním, způsobem bydlení i předměty všedního dne na hradě ve středověku. Základní myšlenkou návštěvnické trasy je snaha ukázat historickou stavbu a její prostředí jako obsáhlý archiv informací o té části minulosti, ke které se nedochovaly téměř žádné písemné zprávy či ikonografické prameny. Návštěvník si doslova osahá původní zdivo středověkého hradu, stejně tak má možnost pomocí modelů a interaktivních prvků sledovat pravděpodobnou podobu tohoto panského sídla ve středověku a jeho další stavební vývoj.


Archeologicky odkryté pozůstatky západního křídla hradu a jeho brány jsou prezentovány formou půdorysné stopy v dláždění nádvoří. Součástí architektonicky ztvárněné expozice jsou rovněž exponáty nalezené při archeologických výzkumech. Orientaci v expozici návštěvníkům usnadňuje doprovodná publikace Hrad Bílovec – Skrytý středověk – Průvodce expozicí s anglickým a německým resumé.

Způsob využití výsledků archeologických a památkových výzkumů pro prezentaci historického objektu a zpřístupnění architektonicky cenných prostor může být následováníhodným příkladem. Moderně, avšak minimalisticky a citlivě pojatá expozice představuje v působivém historickém prostředí fenomén městských hradů a díky cizojazyčným návštěvnickým textům je srozumitelná i zahraničním návštěvníkům moravsko-slezského pomezí.


Odkaz:

https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/inspirujte-se/81118-expozice-skryty-stredovek-na-zamku-v-bilovci


----------------------------------


Průvodcem této komentované prohlídky bude kastelán zámku Eduard Valeš.


>> Vstupné 80 Kč dospělý, 40 Kč snížené a děti do 6 let zdarma. <<


Akce se řídí aktuálně platnými Hygienicko-protiepidemickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Děkujeme, že respektujete veškeré pokyny pořadatelů.

HAMBÁČ FEST 2022


Milujete burgery, pak nesmíte chybět na 2. ročníku Hambáč festu v Bílovci. Užijte si sobotu s rodinou a přáteli v areálu zámku. Nevařte, začínáme už ve 12:00, ochutnejte už na oběd nějaký burger speciál. Připravili jsme pro vás pět stánků a v každém z nich se představí jiní burger mistři. Po celé odpoledne můžete ochutnávat míchané drinky nebo si dát vychlazené pivo.


od 14:00 se můžete těšit na kapelu Two Guitars
od 15:00 na dětskou diskotéku


Odkaz na akci:


https://www.facebook.com/events/633827407989637


GALERIE MORITZ - ANTONÍN GAVLAS - Duše světla

Výstava od 1.5. - 31.8. 2022


Děkujeme všem milým návštěvníkům, kteří s námi přišli sdílet prvomájové odpoledne v náruči krásných děl vystavených v prostorách galerie bíloveckého zámku. Děkujeme i hudebníkům, Jakubovi Jalůvkovi a Anežce Gebauerové za příjemný hudební doprovod. Kurátorkou výstavy je Rosana de Montfort.


Výstava je přístupná v sobotu a neděli od 11-16ti hod a ve středu od 14-16ti hod. Můžete si domluvit i komentovanou prohlídku mimo otevírací hodiny na tel. čísle 777 573 159. Jste srdečně zváni.

www.zamekbilovec.cz

www.art-image.cz

HRADOZÁMECKÁ NOC

27.8.2022 od 18.00- 22.00 hod


Panskáslužba, těžká služba


Prohlídky zámeckých interiérů zaměřené na život a povinnosti služebnictva


Návštěvníci během nevšedních prohlídek zjistí například, jaké mělo služebnictvo povinnosti, kdy začínal a končil jejich pracovní den, jak se dříve bělilo prádlo, drhla kamenná podlaha, či jak sluha vymetl komín, aniž by se zašpinil.


Prohlídky budou začínat:

18´00, 19´00, 20´00, 21´00


Po celou dobu Hradozámecké noci bude otevřená:

Zámecká kavárna, Galerie Moritz a expozice historických kol.

BÍLOVEC BEER FEST - Sobota 20.8. 2022 od 10 hod


Srdečně Vás zveme dne 20. srpna do areálu Bíloveckého zámku a letního kina, kde se již tradičně uskuteční Beerfest! Minipivovar ZOBAK ve spolupráci s letním kinem a Bíloveckým zámkem si pro Vás připravili následující:

- 10 minipivovarů
- bohaté občerstvení
- celodenní prohlídky zámku ZDARMA
- dětský koutek pod záštitou rádia ČAS
- zápasy v boxu
- letní kino (film: HÁDKOVI)

Vstupné na akci činí 50Kč
Pivo budeme čepovat do degustačních sklenic, které bude možno zakoupit za zálohu a následně vrátit. Moderátorem celého dne bude rádio ČAS!

Některé minipivovary se budete moct těšit Vám začneme odhalovat už brzy!
Těšíme se na Vás!


Čtvrtek 11. 8. 2022 v 19´00 - Galerie MORITZ

"Tourdion a Bohemian Lute Orchestra"

Anežka Šejnohová, Radka Kubínová, Mirka Holá, Marta Kratochvílová, Jan Čižmář, Zuzana Meleková, ad.

 

Moravská renesance v podání consortu renesančních příčných fléten a renesančních louten.

Po dosavadním zkoumání repertoáru různých evropských zemí upíráme svůj zrak na historické území Moravy a jeho zařazení do kulturního kontextu své doby. Program zahrnuje kromě dvorské hudby také dobové tance např. z Telče (Tantz Herrn von Teltz – Zachariáš z Hradce) či Tantz Herrn Schemberger (Jan Šembera z Boskovic, stavitel bučovického zámku), zamíří ale také do kategorie hudby liturgické a lidové z publikací M. Reymanna, věnovaných Čejkům z Olbramovic.

Úterý 9. 8. 2022 v 19´00 - Galerie MORITZ

"Tóny a tance ze Starého a Nového Světa"

Beatriz Lafont Murcia, Cristián Gutiérrez, Jan Čižmář

 

Španělské a jihoamerické barokní písně v podání Beatriz Lafont Murcia doplní dobové instrumentální skladby – převážně variační formy a tance. Program koncertu tak nabídne bohaté a vypovídající panorama hudby ze Španělska a prostoru místodržitelství španělské Ameriky, a to od repertoáru inspirovaného jak projevy lidovými, tak i těmi nejaristokratičtějšími. To posluchačům umožní zaposlouchat se do nesmírné rozmanitosti dobové hudby.

Panská služba, těžká služba

29. červeen a 20. červenec 2022 v 18:00 hod


Vidět prostory, kde se služebnictvo snažilo zajistit bezchybný chod zámecké domácnosti, můžete vyjímečně navštívit za dobrovodu a výkladu kastelána.

Kde se na zámku nacházela kuchyně se spižírnou, mandlovna prádla, "Zelný sklep", ledárna, nebo přípravna jidla?

Jaké mělo služebnictvo povinnosti, kdy začínal a končil jejich pracovní den, jak se dříve bělilo prádlo, drhla kamenná podlaha, či jak sluha čistil komín, aniž by se zašpinil?

Tak to Vám poví pan kastelán v dané dny při netradiční zámecké prohlídce.


Den města Bílovec

25. červen 2022 14:00 - 22:00

Po dvouleté pauze se do Bílovce vracejí i tradiční oslavy Dne města v podobě, na jakou jsou občané zvyklí. V loňském roce, se tyto oslavy, které se mimo jiné nesly v duchu 700 let založení města, protáhly na několik týdnů. Letos se všichni sejdou na náměstí již tuto sobotu 25. června ve 14 hod.

„Už dopoledne vyjedou z nádvoří bíloveckého zámku členové cyklistického klubu Bílovecké šlapátko, kteří se vydají na okružní výlet po Bílovci a okolních obcích a dorazí ve velkém stylu na odpolední akci na náměstí. Ta začne ve 14 hodin průvodem dětí, který vyjde ze zámku a půjde za doprovodu místní hudby Rozmarýnka, zdejších mažoretek a strážníků bílovecké městské policie směrem na náměstí,“ popisuje zahájení bíloveckých oslav starostka města Renata Mikolašová a doplňuje, že letošní oslavy jsou spjaty mimo jiné i s oslavami 30. výročí založení městské policie Bílovec.

Během dne přítomné čekají vystoupení dětí i Pěveckého sboru Bílovec, hlavní kapelou dne jsou NO NAME. Vystoupí také bílovecké kapely Still Alive a Kámo, nebude chybět ani Cirkus jinak. „Jsem nesmírně ráda, že zde vystoupí řada dětí z DDM a ZUŠ Bílovec. Uvidíme talentované tanečníky, hudebníky a zpěváky, představí se rovněž taneční klub Jakuba Richtára z Dance studia Like,“ pokračuje starostka.

Doprovodný program pro děti i dospělé bude probíhat na nádvoří zámku i náměstí, kde bude připravena spousta soutěží a jiných aktivit pro celé rodiny. Chybět nebude ani bohaté občerstvení a prodejci tradičních výrobků. Mezi stánky bude mít své zastoupení i bílovecká nemocnice, firma Massag, odpadové hospodářství nebo Region Poodří. Prezentovat se bude i místní městská policie, která letos slaví 30 let od svého založení. V rámci těchto oslav poslouží kašna na náměstí, která bude vyzdobena dětskými kresbami s motivem práce městské policie, jako venkovní výstavní síň.

Volně bude přístupná věž kostela, ze které je výhled do širokého okolí. Pro zájemce historie bude také přístupný celý zámek a nově vybudovaná expozice Skrytý středověk, stejně jako Muzeum Bílovec. Městská knihovna Bílovec bude fungovat jako ve všední den a pořádat bude také SWAP oblečení.

„Po dvou letech budeme moci na náměstí veřejně ocenit i osobnosti města, jimiž se tentokrát stali pan Tomáš Klos, dlouholetý hasič a bývalý starosta města Bílovce, a Anna Římanová, předsedkyně svazu tělesně postižených v Bílovci. Aktivní a tvořivá žena, která již léta organizuje kulturní, sportovní i vzdělávací programy nejen pro členy svazu. Hlavně obyčejné příběhy našich občanů tvoří toto město a my jsme rádi, že zde máme tolik neobyčejných, aktivních lidí s láskou k Bílovci,“ říká Renata Mikolašová a pokračuje: „Jedním z nich je také třiadevadesátiletý Zdeněk Pilich, který až doposud vedl expozici Příroda a myslivost na našem zámku a nyní se rozhodl ji předat městu. Expozice je z části tvořena jeho vlastními exponáty a z části exponáty, které zde lidé darovali. Vážíme si nejen tohoto gesta, ale především práce, kterou pan Zdeněk za ta léta pro návštěvníky bíloveckého zámku vykonal a děkujeme mu za to.“

Slavnostní předání expozice proběhne na žádost pana Pilicha v komorním duchu v podvečer v místním muzeu, kde bude pan také Pilich oceněn jako osobnost města Bílovce. Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout i zajímavý medailonek k tomuto tématu.


Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/akce/bilovecke-deti-i-kapely-to-rozjedou-na-biloveckem

2021


PROGRAM:

10:00 příjezd svatého Martina

12:00–14:00 cimbálová kapela Poštár

15:00–17:00 hudební vystoupení kapely Banda del Caffe

16:00 prohlídka expozice Skrytý středověk ve sklepení zámku

(vstupenky k zakoupení v TIC nebo on-line)

17:30 lampiónový průvod k připomenutí sametové revoluce na Slezském náměstí

(sraz na nádvoří zámku v 17:15 hod.)

17: 45 hudební vystoupení Gabriely Dreslerové a Davida Tichopáda na náměstí

Z rozhodnutí Její milosti paní Bohunky Alžběty baronky Sedlnitzké z Choltic, paní na Bílovci a Kunčicích, bude v tento den podávána všem příchozím na náš zámek zcela zdarma, dobrá a hustá polévka jako velké poděkování za úspěšnou zámeckou sezónu.


Akce se řídí aktuálně platnými Hygienicko-protiepidemickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Děkujeme, že respektujete veškeré pokyny pořadatelů.


SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST

Sobota 13.11.2021 od 10.00 – 19.00


Srdečně vás zveme na Svatomartinskou slavnost na nádvoří zámku. Těšit se můžete na bohatý kulturní program, občerstvení, trh a řemesla. Zahraje nám cimbálová muzika Poštár a kapela Banda del Caffe. Prohlédnout si můžete také novou expozici na zámku. Zajištěn je také celodenní program pro děti.


Živá historie 28.08.21

Na závěr sezóny máme připravenu opět ukázku tzv. živé historie. V sobotu 28. srpna 2021 se přesuneme do Bílovce roku 1918.Zde malé fotografické ohlédnutí za touto akcí na zámku. Velké díky všem návštěvníkům co si našli cestu k nám na zámek. Děkujeme: KVH Fenix Nový Jičín, TOM Oslíci z Lednice, TOM Vlk z Bílovce, Zámecká divadelní společnost Bílovec, KC Bílovec.

Foto, Milan Warzocha

BÍLOVEC BEER FEST 2021

Minipivovar Zobak ve spolupráci s Letním kinem a Bíloveckým zámkem pořádají BÍLOVEC BEER FEST 2021.

Hlavním mediálním partnerem akce je Radio Čas, které bude celou akci moderovat a postará se o zábavu vašich ratolestí v dětském koutku Radia Čas.

Akce se koná v prostorách Bíloveckého zámku a Letního kina.

Deset minipivovarů z Moravy (Minipivovar Zobak , Nachmelená Opice, Starobělský pivovar, a.s., PIVOVAR POD PRALESEM, BRABČÁK, Pivovar Dejf, HoppyDog, Beerokracie, Albrechtický pivovar, Pivovar Medojed) přivezou přes 45 druhů piv.


  • Čepujeme pouze do originálního festivalového skla, které Vám za cenu 70Kč zůstane jako vzpomínka na tuto akci.
  • Celodenní prohlídka zámku zdarma.
  • Večerní promítání filmu Vyšehrad: Seryjál v letním kině od 20:00 zdarma.
  • Občerstvení k pivu bylo zajištěno.
  • Vstupné zdarma


Hradozámecká Noc 31.07.21


Hradozámecká noc se vydařila

Zámecký malíř Salamon Schulmann vyučoval svého nezbedného žáka Thobiase Koschvitze, jak správně namíchat modrou barvu. Zámecký pán baron Hugo Sedlnitzkých se přijel podívat na svojí matku baronku Annu Marii, která ve svých apartmánech vyučovala malířským technikám děti zámeckého služebnictva...


Velké díky Zámecké divadelní společnosti, městu Bilovec za podporu a KC Bílovec za skvělou spolupráci.


Romy & Rose 12.06.21

Slavnostní otevření Zámecké Galerie a prodejní výstavu obrazů


Součástí škály programu bude i otevření Zámecké Galerie. Tu si pod svou ochranu jak kurátorsky, tak i ze stránky interiérového designu, vzala Rosana de Montfort.


Jako první galerijní akci zde uvede prodejní výstavu svých obrazů a obrazů Romany Štryncl, pod názvem ROMY & ROSE.


Je to projekt dvou žen, které se potkaly na soutěži MISS ČESKOSLOVENSKO 1991 a schází se po přesně 30 ti letech ve výtvarné branži ve společném činu, který má také pomoci čtyřnohým mazlíčkům. V náplni bude nejen výstava nádherných obrazů obou výtvarnic, ale i dražba, jejíž výtěžek bude věnován asociaci Kočičí dům u Mourečka, depozitum Cat World z.s.

Více fotek z akce najdete zde!

Noc kostelů 28.05.2021

V letošním roce jsme po dlouhé době opět přihlásili zámeckou kapli sv. Hyacinta do Noci kostelů 2021. Pokud to dovolí všechna vládní nařízení v návaznosti na epidemii Covid -19, proběhne v pátek 28. května od 18 hodin. Kaple se zámkem bude otevřena do 23 hodiny.


Budeme si povídat o velmi záhadné baronce Wágnerové z Wagensfeldu. Na procházce zámkem potkáte barona Václava Karla Sedlnitzkého – stavitele barokního zámku, zámeckého kaplana Franze Polze a další obyvatele barokního zámku.(rozkliknutím obrázku můžete shlédnout zvětšený plakátek ☞)

2020

Hradozámecká noc 2020
29. srpna 13´00 - 23´00

Hradozámecká noc na bíloveckém zámku se konala v sobotu 29. 8. 2020 od 13´00 do 23´00.
Letos jsme se přenesli v čase do nejtemnějšího období novodobých dějin města – do doby nacistické okupace.
Všem znalcům historie se omlouváme, že jsme trochu pozměníli dějinné události, náš Bílovecký zámek totiž obsadíli vojáci německého Wehrmachtu již 29. srpna.
Hradozámecká nocbyla pořádána ve spolupráci s Klubem vojenské historie Fenix z Nového Jičína, který dokázal podat dějiny velmi autenticky. Někteří jeho členové si zahráli ve známých historických filmech Sedm dní hříchu a Nedodržený slib.
Mohli jste se těšit na několik bojových ukázek, které se historicky vztahují přímo k Bílovci ( 14.00, 16.00 a 20.00). Na nádvoří zámku byla vystavena vojenská technika, např. dva lehké vojenské automobily „Volkswagen Kübelwagen, KdF 82“, pověstná německá motorka se sajdkárou a zbraně z druhé světové války.


Na zámku probíhaly od 19'00 – 22´00 speciální noční kostýmované prohlídky na téma: „Život na zámku v době protektorátu“.
(Prohlídky se konaly ve 19'00, 21´00 a 22´00)
Příjemnou atmosféru ještě svobodné I. republiky navodíl hudební soubor Evergreen Boys hity ze zlaté éry jazzu, blues a swingové taneční hudby.

Poděkování kastelána:


Děkujeme všem návštěvníkům, kteří si dnes našli cestu k nám na zámek.

Velké díky KVH Fenix z Nového Jičína za skvělou organizaci celého dnešního dne. Všem úžasným účinkujícím: dětem z TOM Lednice a TOM Vlci a Vlčata Bílovec, Zámecké divadelní společnosti, Honzovi Fialovi za dokonalého zámeckého zahradníka, Ondrovi Demjanovi co by statečného četníka, kapele Evergreen Boys za atmosféru první republiky. V neposlední řadě městu Bílovec za podporu našich zámeckých akcí.

Fotky z akce můžete videt i v sekci "Foto a Média" , kliknutím  ---> ZDE!


Více fotek z této akce najdete v naší sekci FOTO a Média

Článek na stránkách Moravskosleyského Deníku a nádherné fotografie Lukáše Kaboňe z jejich redakce můžete vidět zde:

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/zamek-bilovec-bojove-ukazky-wehrmacht-20200830.html

Tourdion - poklady renesance

Plaisirs de Musique — renesanční consort


Marta Kratochvílová, Radka Kubínová, Anežka Šejnohová, Anežka Levová — renesanční příčné flétny


Renesanční hudba různých národností a stylů a v centru programu skladby Josquina des Prés, jednoho z nejslavnějších představitelů slavné nizozemské polyfonie, společně s hudbou z Codexu Jacobides. Ten jednoznačně patří k bohatému hudebnímu odkazu českých zemí. České království nebylo stranou hlavního evropského kulturního proudu. Hudební život zde byl stejně tak bohatý jako v dalších evropských zemích, a to se vskutku mezinárodními kontakty. Vedle proslulé Rožmberské kapely byla hudba na mezinárodní úrovni pěstována především u královského dvora v Praze. Dlouhá léta v kapele Rudolfa II. Působil skladatel Jacob Regnart, jehož skladby jsou součástí jedinečného sborníku Codex Jacobides. Jeho skladby z tohoto rukopisu jsou nahrány také na stejnojmenném CD, které vydal v roce 2020 Supraphon. Program je dále obohacen o francouzské šansony o lásce. Neuvěřitelně bohatý zdroj repertoáru pro consort příčných fléten obsahují sbírky vydavatele, aranžéra, editora a možná i skladatele Pierra Attaignanta. Z jednoho z jeho sborníků zazní například skladatel Claude de Sermisy. Neopomenuty budou ani italské světské písně a španělskou Triste Espana, která je jakýmsi nářkem nad smrtí Juana, dědice trůnu Fernanda II. Aragonského a Izabely I. Castillské.


"Tajemné noční prohlídky aneb na zámek s baterkou"

 

Sobota 1. srpna 2020 ve 21.30 a 22.30. V tento tajemný večer jsme zpřístupnili zámek v netradičním čase a prošli jsme si potemnělé zámecké pokoje pouze při světle baterky. Na zámku se v sobotu sešlo několik generací zámeckých správců od Jaroslava Oderského z Lidéřova a hejtmana bíloveckého panství Tomáše Klobůckého přes Karla Johanna Nosska (s vnukem) po Josefa Hippela. Zjevila se také bílá paní Běta a duch zastřeleného poručíka Huberta.


Zahajujeme jubilejní 10. zámeckou sezónu13.06.2020 od 13'00 hod

Připravili jsme pro návštěvníky celou řadu novinek. V letošní sezóně bude prodloužena prohlídková trasa o pokoj baronky Margarety Sedlnitzké, rozené von Eichendorff, spisovatelky a básnířky, která do Bílovce často zajížděla ve 20. letech minulého století.

Ve Velké jídelně zámku návštěvníci uvidí repliky původních zámeckých dveří, které se do zámku vrátily po 75 letech, ale také zbrusu novou historickou instalaci včetně porcelánu, broušeného skla a dobového prostírání.

 

Zámecká divadelní společnost si připravila krátkou historickou frašku z roku 1730 "Velmi těžký den architekta Gansse". Mladý krnovský stavitel Georg Friedrich Ganss se snaží přesvědčit majitele bíloveckého panství barona Karla Sedlnitzkého o důležitosti přestavby jeho požárem poškozeného zámku... Baron však není na nějaké "novoty" vůbec zvědavý … zbytek děje už nesmíme ani naznačovat.

 

Samozřejmě bude pro všechny návštěvníky otevřena Zámecká kavárna, která bude nově nabízet krom sladkostí a kávy, také vynikající bramborové placky.


Součásti zámecké prohlídky bude výstava obrazů světoznámé malířky Rosany de Montfort (Vernisáž v 16´00)

Prohlídky zámku 14´00 15´00 17´00 18´00

(vzhledem k nařízením vlády ČR budou prohlídky omezené na 20 návštěvníků / prohlídka)

 

Vstupné do zámku bude dobrovolné. Pro více informací kontakujte kastelána Eduarda Valeše:

eduard.vales@bilovec.cz, Tel.: 722 132 315

2019

Komentované prohlídky městem s kastelánem zámku: "Příběhy bíloveckych domů".

Zámek Bílovec nabízí možnost komentovaných prohlídek městem v termínu sobota 19.10. a sobota 2.11. 2019 ve 14 hodin. Prohlídky je možné si rezervovat na: tel. 722 132 315 nebo na emailu: eduard.vales@post.cz

Na tyto dvě prohlídky je vstupné dobrovolné.

Na bílovecký zámek se vrací jeho patron Česlav Odřivous

Obraz Česlava Odřivouse, který má za úkol toto prastaré šlechtické sídlo ochraňovat od všeho zlého, se na zámek vrací díky spojení sil kastelána zámku Eduarda Valeše a věhlasné malířky Rosany de Montfort.


„Bohulibá myšlenka vrátit obraz blahoslaveného Česlava zpět do zámku se zrodila na sklonku letošního léta, kdy zámek získal do svých sbírek nádherně zdobený barokní rám. Rám bez obrazu si už sám o osobě říká o nějaké hodnotné umělecké dílo,“ vysvětlil Eduard Valeš a doplnil, že nelehkého úkolu se s chutí ujala malířka Rosana de Montfort, která se po sedmadvacetiletém pobytu v zahraničí, vrací zpět do Česka.
Zdroj: https://novojicinsky.denik.cz/kultura_region/patron-rodu-sedlnitzkych-se-vraci-v-obraze-20191206.html


Radost z návratu portrétu patrona Odřivouse na zámek vyjádřila také starostka Bílovce Renata Mikolašová. „Věříme, že nejen zkrášlí vnitřní prostory zámku, ale že bude toto šlechtické sídlo podle legendy také chránit,“ poznamenala Renata Mikolášová.

Kastelán Eduard Valeš připomněl, že s příchodem blahoslaveného Česlava možná definitivně opustí místnosti zámku i duch Běty, hospodyně barona Karla Sedlnitzkého, která napadla kuchyňským nožem svého pána a proto byla v sebeobraně zastřelena. Její zlý duch děsil obyvatele Bílovce ještě mnoho let poté, naposledy prý byl spatřen ještě v roce 1920.


Obraz, jehož výška měří přes dva metry v sobotu požehná bílovecký děkan Lumír Tkáč, poté příslušníci Zámecké gardy obraz zavěsí na své místo ve velké jídelně zámku, kde si jej bude moci prohlédnout i široká veřejnost.


Zdroj: https://novojicinsky.denik.cz/kultura_region/patron-rodu-sedlnitzkych-se-vraci-v-obraze-20191206.html

Martinský Trh na zámku 17.11.2019

Martinský trh se letos odehrál na nádvoří zámku. Užili jsme si lahodného občerstvení, tradičních řemesel, kovářské dílny, rukodělných výrobků a spousty dalších lákadel. Zdarma bylo otevřeno Muzeum Bílovec a v ZUŠ Bílovec byla umístěna kreativní dílna. K poslechu zahrála Banda del Caffé.


PROGRAM

13:00-18:00

Prodejní trh: řemeslné výrobky, kováři, tradiční i moderní kuchyně, ochutnávka svatomartinského pečiva, ochutnávka vína

15:00-16:00

Banda del Caffe: hudební vystoupení

16:00-18:00

Kreativní dílna v Hostinci u veselé noty - ZUŠ Bílovec, Pivovarská ul.

17:00-17:30

Lampiónový průvod s pietním aktem k 30. výročí sametové revoluce na náměstí - sraz na nádvoří zámku

Divadelní Festival "O FOUS"

Divadelní festival O FOUS začíná v pátek 13.9. v 18´00 hrou "Klid a Prachy", což je autorská komedie, kterou nám zahraje Divadlo Bez Portfeje z Nového Jičína. Přijďte se s námi zasmát a nasbírat neobvyklé zážitky!


Pro více informací můžete rozkliknout letáček.

Historická vojska ze čtyř evropských zemí jsou hostem Trenkových policajtů na mezinárodním setkání Požega 2019. A zámecká garda nechybí!

Hradozámecká noc nejen na zámku

V letošním roce se také bílovecký zámek zúčastníl celostátní akce „Hradozámecká noc“.


Hradozámecká noc je každoroční akce pořádaná Národním památkovým ústavem již od roku 2010, která představuje tradiční vyvrcholení návštěvnické sezony na památkách. Koná se vždy poslední srpnový víkend. Tedy v noci ze soboty 31. srpna. na neděli 1. září. 2019. První prohlídka začíná ve 20´00.


Hradozámecká noc představuje památky v netradiční době a s netradičním programem jako místa neustále živá, na něž má smysl se vracet. Do Hradozámecké noci se každoročně zapojují desítky památek – hrady, zámky, kláštery, kostely, ale také vily nebo paláce. 


Návštěvníci se mohli těšit na noční prohlídky zámku, kde byli provázení zámeckým služebnictvem, které bylo pod přísným dohledem pana správce a lokaje Balnera. Ze zámku se potom vydáli na netradiční prohlídku městem, kde navštívíli domy se zajímavou minulostí. U každého určeného objektu zahráli ochotníci krátkou epizodu z jeho historie. Na naši pouti městem tak potkali bíloveckou vražedkyni Emilku Resselovou, správce Nosska s manželkou Veronikou a vzácným hostem samotným císařem Josefem II., bíloveckého ranhojiče Schmidta, židovského obchodníka Markuse, cestovatele a námořního lékaře Dr. Schmidta, perníkáře Bernheiera, bíloveckého lékaře Maxe Mohillu s manželkou a jejich zetě továrníka Romana Salchera, sládka z měšťanského pivovaru nebo známého bíloveckého řezníka Rudolfa Fischera a mnoho dalších. Celou Hradozámeckou nocí doprovázeli: bílovecký ochotnický soubor Odřivous, dámy a pánové z KC Bílovec, Bílovecké Šlapátko, Zámecká garda barona Sedlnitzkého.

Minipivovar Zobak ve spolupráci s Letním kinem a Bíloveckým zámkem pořádali BÍLOVEC BEER FEST 2019.

Akce, na kterou přišlo přez 3000 návštěvníků, se konala v prostorách Bíloveckého zámku a Letního kina. Hlavním mediálním partnerem akce bylo Radio Čas, které celou akci moderovalo a postaralo se o zábavu malých návštěvnníků v dětském koutku Radia Čas.


Jedenáct minipivovarů z Moravy (Minipivovar Zobak , Nachmelená opice, VALAŠSKÝ PIVOVAR KOZLOVICE, MĚSTSKÝ PIVOVAR ŠTRAMBERK, ŽABÁK, Starobělský pivovar, a.s., PIVOVAR POD PRALESEM, Pivovarský dům, BRABČÁK, Pivovar Dejf, Minipivovar Paličák) přivezlo přes 50 druhů piv.


K širokému výběru pivu bylo zajištěno také chutné občerstvení a v zámecké zahradě byla možnost využít travnaté plochy a posezení na dece s přáteli. Večer byl završen promítáním filmu BOHEMIAN RHAPSODY v letním kině.

Vzácné setkání na zámku


Dne 05.07.2019 v podvečer přijel na bílovecký zámek pravnuk posledního šlechtického majitele bíloveckého zámku Dr. Sigmunda Sedlnitzkého - Odrowas z Choltic, hrabě Alexander Sedlnitzky - Odrowas z Choltic s manželkou Kateřinou, synem Johannesem a komtesou Monikou.


Bylo to úžasné setkání aristokratických rodů na bíloveckém zámku kdy se v jeden okamžik sešel prastarý rod Sedlnitzkých s rodem de Montfortů (baron Russell de Montfort s manželkou Rosanou). Město Bílovec zastupoval náš pan místostarosta Zbyněk Bajnar.


Setkání bylo zapsáno do Městské Kroniky s patřičným ozdobením listu rodovými erby.

Výstava obrazů Rosany de Montfort ve dnech 27.04. - 01.09.2019

V zámecké kavárně byla výstavu romantických obrazů Rosany de Montfort, které se stanou stabilnější ozdobou při ambientním posezení.


Druhá část jejích obrazů, ve více moderním pojetí, byla vystavena v horních prostorách koncertního sálu a hudebního salónku, včetně zámecké věže.

Rosana de Montfort se v Bílovci usadila po 27mi letech pobytu v zahraničí, kde se těšila četným úspěchům nejen ve výtvarné tvorbě, ale i v propagaci, informační technologii a marketingu. Zajímá se o vývoj lidstva a jeho působení v přírodním prostředí, jakožto rušivý činitel.  Její obrazy zachycují zlomový moment v naší existenci, kdy organický styl života přebírá digitalizace a exponenciální technologický vývoj.

Zamilovala si také věci starožitné a část expozice je právě věnována obrazům v restaurovaných starých rámech, ktere našly na našem zámku přechodný domov.


Odkaz na stránky: www.rosanademontfort.com

Bílovec a Veličná realizují společný projekt

V suterénu bíloveckého zámku bude mj. vybudována „expozice středověku“.

 

 

 "Bílovec s Veličnou našli cestu společnou“

V rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG VA SK-CZ realizuje město Bílovec a slovenská obec Veličná společný projekt. Hlavním cílem projektu je zachovat a zatraktivnit kulturní dědictví v Bílovci a Veličné pro jejich obyvatele a návštěvníky a využít společného potenciálu destinací partnerů k rozvoji přeshraniční spolupráce.

V rámci projektu bude v suterénu bíloveckého zámku vybudována „expozice středověku“ a bude realizována rekonstrukce městských schodů, na slovenské straně bude vybudována cyklostezka. Projekt zahrnuje také doprovodné aktivity.

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 proběhlo na radnici pracovní jednání se zástupci obce Veličná, na kterém byl projednán dosavadní postup v projektu. Také byla otevřena otázka realizace navazujících společných projektů v rámci další vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek z programu přeshraniční spolupráce.

Setkání bylo ukončeno návštěvou Základní a Mateřské školy Komenského, kde byli zástupci obce Veličná provedeni nově zrekonstruovanými učebnami, které město v minulém roce realizovalo.

(Ze stránek Města Bílovce, autor: Mgr. Kateřina Murcková, odbor regionálního rozvoje)Rod Sedlnitzkých se vrátil na zámek


V pátek 12. července přijel na zámek pan hrabě Peter Sedlnitzky-Odrowas von Choltitz s rodinou.


Po 68 let se do zámku alespoň na jeden den vrátil rod Sedlnitzkých a to hned ve třech generacích. Hrabě Peter Sedlnitzký, vnuk posledního šlechtického majitele zámku Dr. Sigismunda Sedlnitzkého, s manželkou Margarethou, mladším synem Alexandrem s chotí Katharinou. Přítomná byla rovněž Brenda Sedlnitzky manželka staršího syna Gilberta. Nejmladší výhonek rodu zastupovali vnuci Raphael, Johannes a komtesa Monika.